Uzyskaj poświadczone kompetencje w zakresie bezpiecznej organizacji pracy swojej firmy, oraz zdobądź wiedzę z zakresu mykologii, hydroizolacji, oraz bezpiecznego osuszania i restytucji budynków po szkodach wodnych!

Zaproszenie na seminarium, oraz warsztaty w dniach 6-7 czerwca 2024 roku

rozwijające kompetencje w Twojej firmie

Conference Centre & Hotel Mazurkas Ożarów Mazowiecki ul.Poznańska 177

Temat seminarium w dniu 6 czerwca 2024 roku:

BHP dla pracowników kadry zarządzającej i podstawy mykologii budowlanej przy restytucji budynków po szkodach wodnych

Temat warsztatów w dniu 7 czerwca 2024 roku:

Hydroizolacja pierwotna i wtórna budynku, strefa cokołowa, przepona pozioma, uszczelnianie przejść i przepustów

Pod  patronatem:  top  technika  polska  i  projektu  pn.  Unia  Firm  Osuszających

Każdy zgłoszona firma do dnia 30.04.2024 otrzyma w ramach promocji nieodpłatne sporządzenie jednego kosztorysu osuszania wg KNR przez naszego eksperta merytorycznego Waldemara Tokarskiego.

Każdy uczestnik seminarium otrzyma:

 • świadectwo ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP – szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry zarządzającej, poprzedzone obowiązkowym kierunkowym kursem online*
 • gotową instrukcję BHP na stanowisku specjalista osuszania budynków (dotyczy urządzeń osuszających i pracy z generatorami ozonu)
 • podstawową wiedzę z zakresu hydroizolacji, oraz awaryjnego i wtórnego zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynków
 • podstawową wiedzę z zakresu mykologii, zabezpieczenia na stanowisku pracy, oraz minimalizacji zagrożenia mikrobiologicznego podczas procesu restytucji po zalaniu

Pezentacja nowych tablic KNR

Dodatkowo w uzupełnieniu wyżej wymienionych tematów producent oprogramowania do kosztorysowania firma Orgbud Serwis Sp. z o.o. przedstawi po raz pierwszy nowe tabele KNR 9-40 w oparciu o technologię osuszania firmy Dölco, w tym m. in.:

 • kosztorysowanie prac osuszania stref izolacji w technologii hermetycznej bezinwazyjnej, uwzględniającej również automatyczne odkażanie podposadzkowe
 • kosztorysowanie prac osuszania stref izolacji dużych powierzchni
 • kosztorysowanie osuszania dachów płaskich
 • kosztorysowanie prac związanych z odkażaniem stref izolacji, pomieszczeń i kanałów wentylacyjnych

Prelengentami seminarium będą:

 • Ewa Bagniewska – Główny Inspektor ds. BHP
 • dr Bartłomiej Monczyński – Politechnika Poznańska
 • Artur Busse – mgr inż. budownictwa, mykolog
 • Paweł Surmiak – top technika polska, ekspert merytoryczny, członek PSTOiPKB
 • Waldemar Tokarski – ekspert merytoryczny, członek założyciel i Prezes PSTOiPKB
 • Maciej Sikorski – Prezes Orgbud Serwis Sp. z o.o.

Dodatkowe korzyści z udziału w seminarium:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP, hydroizolacji i mykologii do profesjonalnego wykorzystania w swojej firmie
 • Nawiązanie kontaktów biznesowych z innymi firmami z branży
 • Wymiana doświadczeń z ekspertami
 • Możliwość zadawania pytań prelegentom
 • Zapoznanie się  z najnowszym KNR 9-40 Osuszanie budynków w technologii Dölco
 • Skorzystanie z promocyjnych ofert wystawców

Do kogo kierujemy naszą ofertę:

 • Firm zajmujących się osuszaniem i restytucją po szkodach wodnych
 • Firm budowlanych
 • Firm wykończeniowych
 • Firm instalacyjnych
 • Firm z branży DDD
 • Deweloperów i inwestorów
 • Zarządców nieruchomości
 • Rzeczoznawców
 • Pracowników firm ubezpieczeniowych
 • Kosztorysantów budowlanych

Organizatorzy seminarium i warsztatów:

Paweł Surmiak
biuro@toptechnikapolska.pl
tel. +48 508 051 377

Waldemar Tokarski
biuro@fhu-tokarski.pl
tel: +48 512 302 227

Pod patronatem:

top technika polska
www.toptechnikapolska.pl

Projekt Unia Firm Osuszających
www.uniafirmosuszających.pl

Operator finansowy:

top technika polska Paweł Surmiak
ul. Przanowskiego 83, 01-457 Warszawa
Santander Bank Polska S.A
Nr konta: 79 1090 1056 0000 0001 5787 4465